Locatie Antropia, naast station van Driebergen-Zeist (ruime zaal, ‘Corona-proof’ omgeving).

Deze leergang is opgebouwd uit vier draden die in de loop van de zes bijeenkomsten steeds hechter met elkaar verweven zullen worden, uitmondend in een eigen, afsluitend werkstuk  van de deelnemers.

De eerste draad wordt gevormd door een aantal samenhangende minicolleges van Harry Kunneman. Daarin zal hij de belangrijkste oriënterende begrippen  behandelen uit de onderzoekstraditie rond normatieve professionalisering en waardenwerk en zicht bieden op het denken van een aantal theoretici waardoor die traditie mede geïnspireerd wordt.

De tweede draad wordt gevormd door concrete voorbeelden van NP-onderzoek in de praktijk, in de vorm van kennismakingsgesprekken met oud-promovendi waarin zij de hoofdlijn van hun eigen onderzoeksproject toelichten en de betekenis van hun eigen verwerking van het NP-perspectief voor hun leven en werken verduidelijken.

De derde draad wordt gevormd door diverse oefeningen en reflectievormen, waarin de deelnemers in subgroepen aan het werk gaan met ideeën en inzichten uit de eerste twee lijnen in het licht van hun eigen kennis en ervaringen.

De vierde draad wordt gesponnen in de weken tussen de ontmoetingsdagen van de leergang. Deze draad is opgebouwd uit twee strengen: enerzijds literatuurstudie (naar keuze alleen de verplichte literatuur of ook de verdiepingsstof); anderzijds kleinschalig onderzoek in eigen werk, volgens het stramien van ‘gezellig onderzoek’. Die twee strengen worden met elkaar verbonden in gesprekken met andere deelnemers in subgroepen, zowel tussen de verschillende bijeenkomsten in als tijdens de bijeenkomsten.

In de loop van de zes bijeenkomsten van de leergang zullen deze vier draden steeds meer samenhang krijgen, uitmondend in een afsluitend werkstuk van de deelnemers, waarin zij deze draden naar eigen inzicht met elkaar verbinden en daarmee een eigen bijdrage proberen te leveren aan het leerproces van de hele groep.

Hieronder wordt het programma voor alle afzonderlijke dagen verder uitgewerkt. De verplichte literatuur en de verdiepingsstof bij de 12 mini-colleges van Harry Kunneman zijn te vinden op de ELO, onder de tab Programma en Literatuur.